Zhiyong Zhou

Zhiyong Zhou

PhD student

Geographic Information Systems

Tel.: 044 63 55229

Room number: Y25 J 92

zhiyong.zhou@geo.uzh.ch